تاريخ روز : یکشنبه 13 آذر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت ايران ارقام

  

اخبار شركت 

 
عنوان خبر:

معرفي مديرعامل جديد شركت ايران ارقامآقاي جواد ميرزازاده طي حكمي از سوي مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان عضو هيئت مديره و مديرعامل شركت ايران ارقام منصوب شد .

آقاي بهروز اميد علي درحكم وي با اشاره به تجارب ارزشمند مهندس ميرزازاده درحوزه فناوري اطلاعات و بانكداري الكترونيك آورده است؛ اميد دارم با توكل به خداوند متعال و همكاري با ساير اعضاي هيئت مديره در انجام وظايف محول موفق باشيد.

مهندس جواد ميرزازاده پيش از اين به عنوان مديرعامل شركت سمات مشغول فعاليت بوده است.

همچنين آقاي محمود رضاقلي مدير عامل پيشين اين شركت نيز به عنوان عضو هيئت مديره كماكان همراه شركت ايران ارقام مي باشد.