تاريخ روز : یکشنبه 13 آذر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت ايران ارقام

  

اخبار شركت 

 
عنوان خبر:

قابل توجه سهامداران گرامینظر به آغاز به كار سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت ايران ارقام، خواهشمند است نسبت به تكميل/ويرايش اطلاعات هويتي، اطلاعات ارتباطي و مشخصات حساب بانكي خود در اسرع وقت اقدام نماييد.

لازم به ذكر است كه كليه مطالبات سهامداران حقيقي شركت تنها به حساب بانكي ايشان نزد بانك سپه واريز خواهد شد.